SomewhereInside

2 teksty – auto­rem jest So­mewhe­reIn­si­de.

Idea - coś cze­go nie można się poz­być ani zig­no­rować, gdy już zag­nieździ się w naszym umyśle sta­jemy się jej niewol­ni­kami, zdo­minu­je każda in­na myśl nie dając spokoju.

Gdy już przes­ta­niemy z nią [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2010, 13:29

Ktoś kiedyś na­pisał że porzu­camy nasze marze­nia, bojąc się że ich nie zreali­zuje­my al­bo, co gor­sza, że je zrealizujemy.

Myślę że ta­ka de­cyz­ja od­ciśnie piętno na naszym później­szym pos­trze­ganiu świata i in­nych oraz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 02:04
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność